Clownbotia / Botia macracanthus

Clownbotia - Aquarium vissen

Latijnse naam: Botia macracanthus
Chromobotia macracanthus
Obitis macracanthus
Clown loach
Nederlandse naam: Clownbotia
Clownmodderkruiper
Clownvis
Familie: Cobitidae Sub familie: Botiinae

Informatie aquarium vissen:

Het is een populaire gestroomlijnde vis, één van de bekendste tropischevissen in het zoetwateraquarium. De wildvorm van de Botia is te vinden in Indonesië (met name Sumatra en Borneo). Ze leven in de grote rivieren en in de regentijd zwemmen de Clownbotia naar ondergelopen gebieden om te paren. De Chromobotia macracantus is rond 1940 in Nederland verschenen.

Ze zijn geel bedekt met zwarte strepen om het lijf. Ze hebben een langwerpig lichaam en een spitse, lange snuit. Onderaan zijn ogen hebben ze een doorn zitten die ze bij gevaar rechtop zetten. De vrouwtjes zijn slanker en hebben iets rondere borst- en buikvinnen dan mannetjes. Het zijn bodembewoners die je goed bij middelgrote vissen samen kan houden. Deze scholenvis heeft veel ruimte nodig, het is een territoriumvormer. In begin zijn ze nogal klein, in de natuur kunnen ze 30 cm worden. Ze zijn vrij gevoelig voor witte stip.

Voor ieder exemplaar is een eigen schuilplek nodig. Zorg op zijn minst dat er een grote schuilplaats is waar de hele groep zich kan schuilen. Hij laat zich het meeste zien tijdens de schemering. De modderkruiper kan zich soms dagenlang schuilhouden en dan duikt hij opeens weer op. Gelukkig verstopt hij zich in verhouding minder snel als de meeste andere botia-soorten. De schuilplaatsen kunnen bestaan uit een mooi stuk kienhout, opgestapelde stenen zodat holen ontstaan, halve kokosnoot en bloempotjes in combinatie van wat losstaande beplanting. Zorg dat alles stevig vastgekit is en dat de planten diep geworteld zijn voordat je deze zoetwatervis in je aquarium toelaat.

Zoals bij iedere grondbewoner kan je het beste het aquarium met zandbodem inrichten. Deze soort woelt nogal in de bodem. Wanneer een andere bodembedekker wordt gebruikt zoals grind dan kan zijn onderkant beschadigen. De Clown botia kan dan infecties oplopen. De baardharen zijn enorm belangrijk voor de vis, hiermee kan hij de bodem afzoeken naar voedsel. Bij een scherpe / groffe bodemstructuur zal de baardharen snel slijten waardoor de Loache moeilijker zijn voedsel vind.

De clownmodderkruiper kunnen onderling ruzie maken als ze in een te kleine groep gehouden worden. Het zijn schijngevechten en stelt weinig voor. Het is een groepsvisje die het best met tenminste 5 exemplaren gehouden kan worden. Alleen voelt hij zich niet op zijn gemak, dan kan hij zich agressief gaan gedragen. Tijdens ruzie kan de Botia een klik geluid maken. Een boze klikkende clown kan en zal dan aanvallen. Vooral tijdens het voeden maken ze opvallend een klikkend geluid. Het klikken bij de Clownbotia is een teken van comunicatie. Ze vechten voor het voedsel. De hoogste in rang zal als eerste eten, wat met speels gedrag van de andere leden van de pack (groep) zal worden weggenomen. De zwarte banden die de clown heeft kan je tijdens dit ritueel zien vergrijzen. Het is de gemoedstoestand van de vis. Naarmate de vis ouder word zal de banden steeds meer gaan vergrijzen en lichtjes verdwijnen.

Het is een omnivoor met als voorkeur levend voer, liefst slakken. Buiten levend voer, diepvriesvoer en droogvoer eten deze alleseters ook algen. Tussen de maaltijden door schrapen ze graag algen voor je weg. Bij een slakkenplaag in uw aquarium is deze slakkeneter een goede remedie. Slakken eet de Clownbotia graag. De slakjes zijn een lekkernij voor de Loaches, die mogen zeker niet ontbreken. De clown zal af en toe eens een garnaaltje oppeuzelen of heel misschien op latere leeftijd wat kleine visjes. Geef ze ook eens wat groenvoer zoals komkommer, spirulina en erwten. Ook een stukje banaan vinden ze heerlijk. Zorg altijd voor voldoende afwisseling in voedsel.

Een aanrader is om een slakkenkweek op te zetten met bijvoorbeeld puntslakken of posthoornslakken. Torenslakken zijn voor de clown redelijk moeilijk open te kraken, ze krijgen het slakkenhuisje wel open maar hebben daar meer moeite mee.

Mocht je een clown willen uitvangen. Houd dan in de gaten dat hij met zijn bekje vast kan komen te zitten. Het beste kan je hem vangen met een vangklok of een groot glas. Mocht hij toch vast komen te zitten in een netje leg dan het net terug in het aquarium. Meestal kan hij zichzelf dan weer bevrijden.

Kweek verslag Clownbotia vissen:

Helaas is het met de clownbotia moeilijk om te kweken. Ze moeten tenminste vijf jaar oud zijn en een lengte tussen de 15 en 20 cm hebben voordat ze zich kunnen voortplanten. Bij een goed kweekpaartje en de juiste condities leggen ze enkele duizenden eitjes. De ei afzetting kan worden gefoceerd door 30 procent van het water in één keer te vervangen met zacht water.

De eitjes worden gewoon gedropt. De kans is groot dat de eitjes door de ouders worden opgegeten. Na de ei afzetting kunnen de clownbotia ouders dan ook het beste verwijderd worden. Bij het uitkomen van de eitjes moeten de jongen zichzelf redden. De ouders zorgen niet voor de jongen.

Bij grote kwekerijen komt het zelden voor dat de Botia kweken, in een aquaria is de kans uitgesloten. Ze worden in grote aantallen uit ZO-Azië geïmporteerd. In aquariumwinkels wordt deze vissoort door wildvang aangeboden.


Herkomst Azië

Genus Chromobotia

Water Zoetwater

Verspreiding Indonesië

Plaatsing School

Temperament Vredelievend

Temperament onderling Vredelievend

Voer soort Omnivoor

Voer Deze vis is een alleseter, eet ook slakken

Waterlaag Bodem

Stroming Zwak

Kweek Eierleggend

Aquarium lengte 150cm

Lengte min 15cm

Lengte max 30cm

Temperatuur min 24ºC

Temperatuur max 29ºC


  • pH min: 6
  • pH max: 6
  • GH min: -
  • GH max: 4
  • KH min: -
  • KH max: -


Steun ons op social media