Tropische vaktermen woordenboekenEstimative Index

De Estimative Index die aquarianen verkort EI methode noemen, is een manier die bedacht is om eenvoudig algen te voorkomen, zonder blijvend het water


Wildvangnakweek

Dit zijn direct nakomenlingen van vissen die uit het wild afkomstig zijn. Deze nakomenlingen zijn in aquarium geboren en zijn gewend aan


Watertoebereiding

De allerbelangrijkste toebereiding vindt al meteen in het begin plaats. Dit is wanneer er vers leidingwater aan het aquarium wordt toegevoegd. Omdat


Calciumgehalte

Calcium is nodig voor de groei van plant en dier. Het calciumgehalte (ook wel kalkgehalte) is een zeer belangrijke factor in de opbouw van


RH - Redoxpotentiaal

De waarde RH of redoxpotentiaal geeft de verhouding aan tussen reducerend (red) en oxiderende stoffen (-ox). Reducerende stoffen zijn afvalstoffen


Microsiemens

Microsiemens - μS Geleidende vermogen (Geleidbaarheid). MS is de afkorting voor Microsiemens. Het is de geleidbaarheidmeting van het water.


PH - zuurgraad

De pH waarde is een maat voor zuurgraad (zuurtegraad). Het geeft het aantal vrije waterstof (H+) ionen weer. Het aantal H+ ionen bepaald de


Ammonium

Ammonium is het eerste tussenproduct wat door bacteriën wordt gemaakt uit stikstofhoudende afval. Na een filterreiniging kan snel een


Titratietesten

Titratietesten zijn watertesten die door middel van een vloeistof welke druppelsgewijs wordt een uitslag geven over de te meten waarde. Er worden


Biologisch evenwicht

Een biologisch evenwicht in een aquarium is niet echt mogelijk, al doet een aquariaan daar wel naar streven om het zoveel mogelijk stabiel te


Eivlekmethode

Bij een aantal muilbroedende cichliden, voornamelijk uit het Malawimeer worden de eieren bevrucht met behulp van de eivlekmethode. Muilbroedende


Legrooster

Een legrooster wordt gebruikt bij vissenkweken, ook wel afzetrooster genoemd. Het is een rooster wat ingezet wordt bij vrijleggers. Vrijleggers


Afhevelen

Afhevelen is water van aquarium laten weglopen, vaak gedaan doormiddel van stuk tuinslang. Bij het afhevelen kan meteen de aquariumbodem worden


Zwemblaasontsteking

De vis heeft vreemd zwemgedrag omdat een deel van de zwemblaas niet of slecht functioneert. Een vis met zwemblaasontsteking hangt op één plek of


Alkalisch

Alkalisch is een ander woord voor basisch. Je hebt alkalisch en zuur water. De pH waarde zegt ons iets over de zuurtegraad of alkaliteit van water


Omnivoor

Een alleseter of omnivoor is een dier dat in de natuur zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven. Er zijn drie consumeer


Bio-Co2

Co2 staat voor koolstofdioxide ook bekend als koolzuur. Het is een makkelijk in water oplosbaar gas. Dit word veel gebruikt als besmeting voor


Holenbroeders

Vissen die hun eieren in een hol leggen. Ze doen dit mede om de eitjes goed te kunnen beschermen. Het holletje met daarin het legsel is gemakkelijk


Waterlaag

Tropischevissen houden zich op in verschillende waterlagen. Zo heb je vissen die in alle waterlagen voorkomen. En andere vissoorten die maar


Decoratie

Decoratie is om het aquarium mooier mee te maken. Het kan als een sierraad dienen om mee te pronken. Bijvoorbeeld een gezonken schip, liggend op de
Steun ons op social media