Waterwaardes voor aquarium

Waterwaardes testset Waterwaardes controleren

De waterwaardens in aquarium zijn belangrijk voor het in leven houden van tropischevissen en planten. De waardes kunnen gemeten worden met behulp van testsetjes. Er zijn verschillende testsetjes in de handel. De teststripjes zijn minder nauwkeurig dan druppels. De teststripjes kunnen daarom het beste gebruikt worden om een snelle meting te doen. Om precies te meten heb je de druppel methode nodig.

Testsetjes zijn chemisch en moeten buiten het aquarium worden gemeten doormiddel van het nemen van een watermonster.

Door regelmatig te controleren kan je de waterwaarden beter stabiel houden. Voor iedere waterwaarde geldt, meten is weten.

Er zijn ook apparaatjes die bepaalde waardes (niet alle waardes) kunnen meten. Sommige daarvan kunnen aangesloten worden op een computer die vervolgens de gegevens kunnen bijhouden.


Belangrijke waterwaardes

 • Cl - Chloor
 • Cu - Koper
 • Fe - IJzer
 • gH - Totale hardheid
 • kH - Carbonaathardheid
 • NH3 - Ammoniak
 • NH4 - Ammonium
 • NO2 - Nitriet
 • NO3 - Nitraat
 • O2 - Zuurstof
 • CO2 - Koolstofdioxide
 • pH - Zuurtegraad
 • PO4 - Fosfaat

Cl

De Cl waarde geeft de hoeveelheid chloor aan. Chloor vernietigd de filterbacteriën en heeft op de kieuwen en slijmhuid van tropischevissen een sterk bijtende werking. Chloor mag daarom niet in het aquariumwater voorkomen. In leidingwater wordt voor desinfectie chloor toegevoegd. Gelukkig mag in Nederland geen chloor meer in leidingwater voorkomen. Om er zeker voor te zijn of dat zo is moet je dit eerst testen, meten is weten. Verwijdert chloor en chloramine direct. De ideale waarde ligt onder 0,02mg/liter.

Cl verlagen

 • 24 uur laten beluchten
 • Water over kool laten lopen

Cu

De Cu waarde geeft de hoeveelheid koper aan. In aquariumwater mag koper niet voorkomen. Koper is giftig voor tropischevissen. Koper is vaak de oorzaak van onverklaarbaar vissterfte. In geneesmiddelen of algiciden kan koper zitten. Koperen buizen kunnen ook voor een hoge gehalte zorgen. Een geringe koperconcentratie is al gevaarlijk voor waterorganismen. De ideale waarde ligt daarom op 0.

Cu verlagen

 • Water verversen met kopervrij water

Fe

De Fe waarde geeft de hoeveelheid ijzer aan. IJzer is nodig voor de plantengroei. Het is één van de belangrijke voedingsstoffen voor waterplanten. Bij gebrek aan ijzer worden bladeren geel van kleur. Teveel ijzer is echter schadelijk voor vissen en planten, hogere dan 0,5 mg/liter is schadelijk.

Fe verlagen

 • Deels water verversen

Fe verhogen

 • Meststof toevoegen

gH

De gH waarde geeft de totale hardheid aan. Alle in het water opgeloste stoffen bepalen samen de totale hardheid. In het land van herkomst van de meeste siervissen is de bodem arm aan mineralen, andere gebieden op aarde is het juist tegenovergesteld. Door de regenval komt calcium en magnesium van de aarde los en verhardt hierdoor het water. De ideale waarde ligt tussen de 6 en 16.

gH verlagen

 • Deels verversen met osmosewater
 • Deels verversen met onverontreinigd regenwater
 • Water koken en dan laten afkoelen

gH verhogen

 • In de handel zijn er diverse middelen voor verkrijgbaar

kH

De kH waarde geeft de carbonaathardheid aan. Dit zijn de carbonaat en bicarbonaat ionen in het water. De carbonaathardheid (ook wel zuurbindend of bufferend vermogen van water genoemd) zorgt voor stabilisering van de pH waarde. De ideale waarde ligt tussen de 5 en 10.

kH verlagen

 • Filteren over turf
 • Eikenextract toevoegen

kH verhogen

 • kH plus toevoegen

NH3

De NH3 waarde geeft de hoeveelheid ammoniak aan. Door vervuiling zal deze waarde verhogen. Ammoniak is bijzonder gevaarlijk. Het is giftig voor alles in het aquarium. Deze waarde moet dan ook zo laag mogelijk gehouden worden, het liefst nul. Een gunstige waarde is lager dan 0,2 mg/liter. Een ammoniakgehalte die hoger ligt leidt al tot langdurige aantasting van de kieuwen.

NH3 verlagen

 • Deels water verversen
 • Meer planten toevoegen
 • Minder voeren

NH4

De NH4 waarde geeft de hoeveelheid ammonium aan. Door vervuiling zal deze waarde verhogen. Net zoals bij de NH3 waarde moet deze zo laag mogelijk gehouden worden, het liefst nul. Ammonium (NH4) wordt in een aquarium met een PH boven de 7 omgezet in ammoniak.

NH4 verlagen

 • Deels water verversen
 • Meer planten toevoegen
 • Minder voeren

NO2

De NO2 waarde geeft de hoeveelheid nitriet aan. Bij een te hoge waarde kan dit leiden tot bloedvergiftiging. Nitriet ontstaat als tussenproduct bij de afbraak van uitwerpselen van vissen. Het is vooral van belang om de nitrietwaarden in nieuwe aquaria goed te blijven controleren. Nitrietvergiftiging lijkt uiterlijk op zuurstofgebrek bij vissen. De vis stikt inwendig omdat de nitriet het zuurstoftransport in het bloed blokkeert. De NO2-waarde moet onder 0,3 blijven.

NO2 verlagen

 • Deels water verversen

NO3

De NO3 waarde geeft de hoeveelheid nitraat aan. Algen woekeren en de vissen en planten verkommeren, wanneer de nitraatwaarde boven de 50 mg/liter ligt. Bij te hoge waarde sterven vissen en planten. De ideale waarde is maximaal 20mg/liter.

NO3 verlagen

 • Deels water verversen
 • Meer planten toevoegen
 • Minder voeren

O2

De O2 waarde geeft hoeveelheid zuurstof aan. Bij te lage waarde zullen tropischevissen en andere levende wezens stikken en planten sterven. Voldoende waterbeweging is noodzakelijk om het water zuurstofrijk te houden. Bij teveel vissen in een aquarium zal de zuurstof die het water opneemt sneller verbruikt worden dan het water kan opnemen. De ideale waarde ligt boven 4mg/liter.

O2 verhogen

 • Zuurstof toevoegen, in aquariumwinkels te koop
 • Wateroppervlakte in beweging zetten door filteruitstroom naarboven te richten
 • Beluchtingspomp installeren

CO2

De CO2 waarde geeft de hoeveelheid koolstofdioxide aan. Koolstofdioxide is nodig voor plantengroei. Wanneer je veel planten in je bak hebt dan heb je extra opgeloste CO2 nodig, omdat dit één van de "voedingstoffen" van de plant is. De ideale waarde ligt tussen 10 en 40mg/liter.

CO2 verlagen

 • CO2 toevoeging stoppen
 • Wateroppervlakte meer in beweging zetten

CO2 verhogen

 • CO2 installatie aanbrengen
 • Spa Rood toevoegen

pH

De pH waarde geeft de zuurtegraad van het water aan. Voor de meeste tropischevissen moet de waarde tussen de 6 en 7 liggen om beschadigingen van slijmhuid te voorkomen. Zorg dat de zuurgraad stabiel blijft.

pH verlagen

 • Filteren over turf
 • pH minus toevoegen
 • Deels verversen met zuur water

pH verhogen

 • pH plus toevoegen
 • Deels verversen met basisch water

PO4

De PO4 waarde geeft de hoeveelheid fosfaat aan. Fosfaat is weliswaar een vitaal element van het leven, het is echter alleen in lage concentraties onschadelijk. Te hoge fosfaat gehalte ontstaat door te hoge visbelasting. Als de fosfaatgehalte toeneemt, leidt dit tot ongewenste groei van algen. Het fosfaatgehalte moet in zoetwater lager zijn dan 1 mg/liter

PO4 verlagen

 • Deels water verversen
 • Snelgroeiende planten toevoegen
 • Minder voeren


Steun ons op social media