Aquarium luchtpomp

Aquarium met luchtpomp Luchtpomp met zuurstofsteentje
Om voldoende zuurstof in aquarium te houden kan gekozen worden voor luchtpomp, deze word gebruikt voor extra beluchten.

De luchtpomp staat buiten het tropisch aquarium. De beluchtingspomp zelf word aangesloten met luchtslangetje. Aan het luchtslangetje zit een zuurstofsteentje. Het slangetje met daarop bevestigde zuurstofsteen gaat in het aquarium, de pomp blijft buiten het zoetwateraquarium staan.

Door nu de stekker die aan de beluchtingspomp zit in contactdoos te steken zal de pomp gaan werken. Indien de pomp niet aangaat, dan kan het zijn dat een schakelaar op de pomp zit die eerst nog overgeschakeld dient te worden.

Sommige luchtpompen hebben zelfs een regelaar waarmee de sterkte van de pomp kan worden ingesteld. Er ontstaat een luchtbellen gordijn wat uit het zuurstofsteentje vandaan komt. Water kan via deze luchtbelletjes zuurstof opnemen, het zuurstofgehalte wat water opneemt vanuit de luchtbelletjes is echter gering.

Waterbeweging met luchtpomp
Belangrijker is de waterbeweging. Waterbeweging zorgt voor de meeste zuurstofopname. Hoe meer waterbeweging, hoe meer het water zuurstof opneemt. Het nadeel van luchtpomp is dat luchtbellen het oppervlaktewater openbreekt waardoor de lucht weer uit water kan ontsnappen. Ander nadeel van luchtpompjes zijn dat ze behoorlijk wat geluid kunnen produceren, tot ergenis toe. Gelukkig kan op eenvoudige manier het geluid dempen.

Luchtpomp geluid dempen
Luchtpompen kunnen vaak behoorlijke herrie maken ondanks ze aan de onderkant speciale dempers hebben. Het harde brommende geluid kan je wegnemen door zelf een geluidsdemper om luchtpomp heen te bouwen. Een geluidsdemper maken lijkt lastig, maar kan vrij eenvoudig zelfgemaakt worden.

Neem een plastiek doosje, bijvoorbeeld ijsdoosje. Vul het doosje met klein laagje aquariumgrind op. Zet in het midden van het doosje, boven op het grind de luchtpomp. Zorg dat de luchtpomp is aangesloten met luchtslangetje. Wanneer het luchtpompje is aangesloten vul je het geheel verder op met nogmeer aquarium bodemgrind, tot bijna bovenaan.

Laat een klein randje aan de bovenkant over, zodat het grind er niet uit kan vallen. Het grind heeft dempende werking. Er kan voldoende zuurstof naar pomp komen, omdat er ruimte tussen de fijne grindsteentjes zitten. Wanneer je de luchtpomp nu in werking zet zal je duidelijk verschil horen. Het geluid van de draaiende pomp en trillingen worden zodanig gedempt dat het een stuk aangenamer is. De hoge geluiden worden ook stukken doffer bij geluiddemping.

Water en zuurstof opname
Dan nog even iets over zuurstofopname van water. Als je zorgt dat wateroppervlakte goed in beweging is dan is er vaak al voldoende zuurstof voor vissen aanwezig. Dit kan je vrij eenvoudig doen door uitstroom van filtersysteem goed naar wateroppervlakte te richten. Laat het wateroppervlak daarbij niet openbreken, anders kan het zuurstof weer ontsnappen. Een luchtpompje is dus eigenlijk overbodig, tenzij er geen voldoende waterbeweging is.

Wanneer aquariumvissen aan wateroppervlakte happen naar zuurstof dan is er kans op zuurstofgebrek, een luchtpomp kan dit probleem oplossen. Voldoende waterbewegen kan ook helpen om de algen minder kans te geven en kaamlaag aan het oppervlaktewater te verdrijven.

Luchtpomp functies:

  • Een luchtpomp kan als decoratief doel dienen.
  • Een luchtpomp met zuurstofsteen kan door waterbeweging zuurstof aan water geven.
  • Een luchtpomp kan aangesloten worden aan een door lucht aangedreven aquariumstofzuiger.
  • Een luchtpomp kan bij warm weer waterkoelen en ontluchten.

In de atmosfeer is 21% van de luchtsamenstelling zuurstof (O2). In het water zit maar 5% zuurstof van wat er normaal in de lucht aanwezig is. Zuurstof komt in het water door diffusie. Water dat in contact komt met lucht door beweging, mengen van lucht en water.

De afkorting van zuurstofgehalte is O2. Bij te lage waarde zullen tropischevissen en andere levende wezens stikken en planten sterven.

Zuurstof O2 kan je meten, net zoals dat bij meeste waterwaardes word gedaan, doormiddel van een testsetje. Over het algemeen hoef je over de zuurstofgehalte geen zorgen te maken en is zo'n testsetje overbodig. Mits wat waterbeweging zal er wel voldoende zuurstof zijn.

Indien blijkt dat vissen toch last hebben, vermeerder je simpelweg de waterbeweging door de uitstroom van je filter te richten of maak gebruik een luchtpomp. Wil je toch graag weten wat de zuurstofwaarde O2 in je aquariumwater is, maak dan gebruik van een O2 testsetje.Steun ons op social media