Dwerggoerami / Trichogaster lalius

Dwerggoerami - Aquarium vissen

Latijnse naam: Trichogaster lalius
Trichopodus lalius
Colisa lalia, Colisa lalius, Colisa unicolor
Polyacanthus lalius
Nederlandse naam: Dwerggoerami
Familie: Anabantidae

Informatie aquarium vissen:

De Dwerggoerami, Trichogaster lalius is een labyrintvis, schuimnestbouwer afkomstig uit Zuid-Azië. Hoofdzakelijk in Pakistan, India en Bangladesh.

Het zijn vrij populaire vissen in Nederlandse tropisch zoetwater aquaria. Het is een vreedzame vis die wat schuw kan zijn. Het is één van de kleinste soort onder de Goerami's.

De Dwerggoerami is een gemakkelijke vis, een beginnersvis die geen extreem hoge eisen stellen aan watersamenstelling. Met een pH tussen de 6,0 en 8,0 gedijen de vissen goed. De temperatuur kan liggen tussen de 24 en 28 graden.

Deze labyrintvis kan het best als koppel of in harem (één mannetje met twee vrouwtjes) worden gehouden. Het Dwerggoerami mannetje jaagt vrijwel constant achter het vrouwtje aan, voldoende schuilplaatsen is daarom van belang. Het is daarom ook aan te bevelen dat er meerdere Dwerggoerami vrouwtjes bij één mannetje wordt geplaatst.

Zet nooit meer dan één Dwerggoerami mannetje in aquarium. Meerdere mannetjes kan alleen wanneer er veel ruimte en schuilplaatsen zijn, anders blijven ze vechten.

De Goerami's zijn wat schuw. Plaats daarom alleen rustige medebewoners bij deze vissoort. Houdt geen barbelen erbij, die zullen aan de sprieten van Groerami's gaan knabbelen.

In het wild worden de vissen 6 tot 8 centimeter groot. In aquaria worden Dwerggoerami's niet groter dan 6 centimeter.

Een Dwerggoerami mannetje is iets groter en kleurrijker dankzij zijn rode strepen. Het vrouwtje heeft een zilverachtige kleur en heeft een minder puntige uitgegroeide rugvin. Dit is vooral bij wildvang goed te zien.

De Dwerggoerami's zijn veelal te ver doorgekweekt, zodat het mooi rood/blauw gestreepte patroon over het lichaam minder goed te zien zijn. Er bestaan ook kweekvormen.

Goerami kweekvormen worden verkocht onder:

  • Sunset (rode vorm)
  • Blue
  • Neon
  • Rainbow of Multicolored

Kweekvormen zijn echter vaak wel verzwakt.

In bijna iedere aquariumzaak is de Dwerggoerami te koop. Zorg voor gezonde exemplaren, die energiek zwemmen en heldere ogen hebben.

Zoek naar de man die het mooist is gekleurd, die bij de andere vissen het meest probeert te imponeren. Het imponeren herken je aan dat hij zich groot maakt, door de vinnen rechtop te zetten.

Een goed Dwerggoerami vrouwtje is niet bang aangelegen en heeft een volle buikpartij. De volle buikpartij kan betekenen dat ze paarpijp is en in goede gezondheid verkeert.

Bekijk bij het uitzoeken van je nieuwe vissen of het kleurenpatroon goed te zien is. De strepen op het vissenlichaam moeten strak doorlopend zijn. Bij veel kweeksoorten zijn de tekeningen niet meer recht doorlopend.

Het aquarium moet 60 centimeter lengte hebben, liefst groter. Zorg voor een goed gerijpt aquarium, met de juiste waterkwaliteit. Een aquarium moet minimaal 2 weken indraaien voordat de vissen erin kunnen.

De Dwerggoerami leeft in de middelste en bovenste waterlaag. De inrichting moet goed beplant zijn met schuilplekken van bijvoorbeeld stenen en sierhout. Een donkere bodem doet de kleur van de dieren goed tot zijn recht komen, eveneens door te filteren over turf.

Het wateroppervlakte is zo weinig mogelijk in beweging, geen luchtbellen en sterke filtering. Er moet regelmatige waterverversing plaats vinden.

Drijfplanten zijn enorm belangrijk als substraat voor de Dwerggoerami schuimnestbouwers. Het schuimnest vormt een territorium die het mannetje fel zal verdedigen. Een geschikt drijfplantje is de Watervorkje (Riccio fluitons).

De Eikenbladvaren (Ceratopteris cornuto) is zeer geschikt door zijn wortelbundels die goede bescherming biedt aan de volwassen exemplaren en jongbroed Goerami's.

Een dekruit is nodig om ziekte te voorkomen. Labyrintvissen hebben een speciaal ademlabyrint waarmee ze bovenwater kunnen ademhalen. Door gebruik te maken van dekruit blijft de lucht tussen oppervlaktewater en dekruit op juiste temperatuur, zodat de Goerami's niet ziek kunnen raken door temperatuurverschil.

De dekruit helpt tevens de drijfplanten te beschermen tegen droge kamerlucht, die de bladeren snel kunnen verschrompelen.

https://www.youtube.com/embed/aRutye9irNs?rel=0

Dwerggoerami's lusten levend voer, diepvriesvoer, droog- en groenvoer. Het zijn alleseters (omnivoor). Regelmatig variatie wordt op prijs gesteld.

De voedselbehoefte kan voor een groot gedeelte gedekt worden door droogvoer. Om de behoefte van nodige dierlijke eiwitten te voldoen kan levendvoer of diepvriesvoer worden gegeven. Het levendvoer of diepvriesvoer kan zijn Muggenlarven, Cyclops, Watervlooien en Artemia / Pekelkreeftjes.

Het jagen op levende prooien bevordert sterk de activiteit van labyrintvissen. Ook de vitaliteit wordt beter wanneer regelmatig levend voer wordt aangeboden.

Dwerggoerami's zijn gevoelig voor vetzucht, daarom moet overvoeren vermeden worden. Dit kun je doen door twee dagen in de week niet te voeren.

Kweek verslag Dwerggoerami vissen:

Het gebeurt vaker dat mannetjes schuimnesten bouwen, maar het nooit echt van paren komt. Je hebt een passend koppel en goede waterwaardes nodig om deze dieren echt aan te zetten tot afzetten van eieren.

De kweek is niet moeilijk, vaak gaat het vanzelf bij juiste omstandigheden.

De kweekbak moet ingericht zijn met veel drijfplanten en wat zachtere planten, waar de blaadjes of stengels gemakkelijk van los te trekken zijn. De blaadjes en stengels van de plant zullen worden gebruikt om het schuimnest te verstevigen.

Een paartje zwemt meestal samen. Zet het koppel apart in kweekbak. In drie dagen wordt de temperatuur langzaam omhoog gebracht tot 29 graden. Voer dit koppel voornamelijk met levend voer of diepvriesvoer. Afwisselend voeren is belangrijk om het koppel in goede conditie te brengen.

De man begint met het bouwen van zijn schuimnest, zoals bij vele labyrintvissen. Met het labyrintorgaan zal hij belletjes blazen. De belletjes gaan niet kapot omdat ze gemaakt zijn van een soort speeksel.

Het schuimnest ligt net onder het wateroppervlakte, vaak tussen het drijfgroen. Hij neemt wat plantendelen om het schuimnest te verstevigen. Het nest kan tamelijk groot worden. Hij heeft een week nodig om het nest te bouwen.

Hierna zal het mannetje het vrouwtje verleiden naar zijn schuimnest. In de balts zal het mannetje zich om het vrouwtje heen vouwen. Wanneer na de paring haar eitjes loskomen, drijven deze naar boven het schuimnest in.

Na de afzet van de eitjes moet het vrouwtje uit de kweekbak worden verwijderd. Doe dit voorzichtig om het nest niet te beschadigen.

Het mannetje zal voor het nest en eitjes zorgdragen. De eitjes die niet in het schuimnest terecht zijn gekomen zal hij naar het nest brengen.

Na één dag zouden de eitjes uit moeten komen. Het kan gebeuren dat sommige eitjes gaan beschimmelen. Om beschimmelen tegen te gaan kan je Esha2000 toevoegen.

Als de eitjes uitkomen duurt het nog drie dagen voordat de jongen vrij gaan zwemmen. Wanneer de jongen vrij zwemmen kun je het best ook het mannetje verwijderen. Dwerggoerami's doen niet de hele broedzorg. Ze zorgen voor het nest, maar niet voor de jongen. Ze kunnen hun eigen jongbroed als voer aanzien.

Het jongbroed kan gevoerd worden met infusiediertjes en stofvoer, later met Artemia-naupliën. Fijn stofvoer geeft echter minder goed groei resultaat. Jongbroed kan je opfokken door meerdere keren per dag met kleine porties voeren.

Zorg dat het water niet bevuild wordt, blijf matig voeren.


Herkomst Azië

Water Zoetwater

Verspreiding India

Plaatsing Koppel

Temperament Vredelievend

Temperament onderling Vredelievend

Voer soort Omnivoor

Voer Alleseter, regelmatige variatie wordt op prijs gesteld

Waterlaag Boven, midden

Stroming Zwak

Kweek Schuimnestbouwer

Aquarium lengte 60cm

Lengte max 6cm

Temperatuur min 24ºC

Temperatuur max 28ºC


  • pH min: 6
  • pH max: 8
  • GH min: 5
  • GH max: 16
  • KH min: -
  • KH max: -


Steun ons op social media