Wat betekend de vakterm PH - zuurgraad eigenlijk?

Wat is de betekenis / definitie van de term PH - zuurgraad precies?

PH - zuurgraad

De pH waarde is een maat voor zuurgraad (zuurtegraad). Het geeft het aantal vrije waterstof (H+) ionen weer. Het aantal H+ ionen bepaald de zuurgraad van het water in een schaal van 0-14. Water (H2O) is opgebouwd uit H+ en OH- ionen. Hoe hoger het aantal H+ionen hoe zuurder het water, terwijl hoe meer OH- ionen hoe alkalischer het water is.

Bij een pH van 7 is het water neutraal. Water met een pH 6 (10-6 H+ ionen) is bovendien 10 keer zuurder dan water met een pH van 7 (10-7 H+ ionen). De pH waarde wordt immers uitgedrukt als negatieve logaritme. De verhouding tussen vrije H+ ionen en OH- ionen bepaald dus de pH waarde.

De pH in een gezelschapsaquarium kan het beste gehouden worden tussen 7,2 tot 7,8. Afhankelijk van de vis- en plantensoorten die worden gehouden ligt de pH waarde tussen de uitersten van 6,7 en 8,6.

Voor een tuinvijver kan men het beste een pH tussen 7,2 en 8,5 aanhouden.

Voor KOI-karpers hebben we echter hogere waarden tussen 8,0 en 8,5.

In een aquarium met discusvissen dient de KH vrijwel 0 zijn. Bij deze KH waarde voelen discusvissen zich het beste in hun element. Hierbij hoort dan een pH-waarde die zal liggen tussen 6,2 en 6,8. Dit heeft wel als gevolg dat in een discusaquarium absoluut geen planten kunnen groeien, vaak tot grote ergernis van bepaalde aquariumliefhebbers die toch graag iets groen in hun bak willen zien. Planten hebben echter een neutrale tot licht alkalische pH nodig.Steun ons op social media