Wat betekend de vakterm Alkalisch eigenlijk?

Wat is de betekenis / definitie van de term Alkalisch precies?

Alkalisch

Alkalisch is een ander woord voor basisch. Je hebt alkalisch en zuur water. De pH waarde zegt ons iets over de zuurtegraad of alkaliteit van water. Als de zuurgraad hoger is dan pH7,2 dan is het water alkalisch, lager dan 7,2 is zuurwater. In tropischaquarium met sterk alkalisch milieu komt een stijging van dodelijk ammoniak voor. Terwijl in zuurder water meer kans is op nitrietvergiftiging.

In natuur leven vissen in alkalisch of in zuur water. Afhankelijk van de gehouden vissoort(en) dient het water te worden afgestemd. De pH waterwaarde is één van de belangrijkste parameters voor het bepalen van gezondheid en voortbestaan van vis en waterplanten. De meeste vissoorten gedijen goed in water met pH van 6,5-7,5 - Sommige soorten verlangen een hogere of veel lagere pH om gezond te blijven.

De pH is vrij gemakkelijk te testen met teststrookjes of druppelvloeistoffen. De zuurgraad (pH) wordt weergegeven op een schaal van 0 tot 14. De waarde 0 is zuur, 7 is neutraal, hoger dan 7 is alkalisch. Leven is alleen mogelijk bij een pH tussen de 5 en de 9.

  • pH5,0 tot pH6,0 - Zeer zuur
  • pH6,0 tot pH6,8 - Zuur
  • pH6,8 tot pH7,2 - Neutraal
  • pH7,2 tot pH8,0 - Alkalisch
  • pH8,0 tot pH9,0 - Zeer alkalisch

In Amazonegebied is het water tussen de 5 en de 6,8 pH
Dit water is zeer zuur tot zuur te noemen.

In veel gebieden in Azië is het water tussen de 6,8 en de 7,2 pH
Dit water is neutraal te noemen.

In grote Afrikaans meren is het water tussen de 7,5 en de 8 pH
Dit water is alkalisch te noemen.

In aquaria zal gedurende de dag een natuurlijke schommeling van pH waarde aanwezig zijn. Overdag stijgt de pH door het dalen van Co2 gehalte door plantengroei. 's Nachts daalt dit door toenemend Co2 gehalte doordat planten dan overschakelen en zuurstof gebruiken inplaats van Co2. Bij een lagere kH waarde verandert ook de pH sneller en meer.

Vraag bij de vissenverkoper altijd naar de waterwaarden waarin hij zijn vissen houdt. Stel de koop van vissen uit als het water thuis te sterk afwijkt: Pas eerst uw waterwaardes aan.

De pH waarde wordt hoofdzakelijk bepaald door de carbonaathardheid en kooldioxide. Caliumcarbonaat kan zuurwater alkalisch maken. Bij 1,8 gram caliumcarbonaat op 100 liter water verhoogt de gH en kH met 1 °dH. De pH zal dan ook stijgen. Kalkhoudende materialen zoals schelpen kunnen het water ook meer beinvloeden en alkalisch maken.

Plotselinge pH schommelingen kunnen zuurvergiftiging of alkalivergiftiging veroorzaken bij vis. In zulke gevallen zal de vis door het aquarium schieten, er proberen uit te springen en serieuze ademhalingsproblemen vertonen. In het geval van zuur- en alkalivergiftiging dient direct het water voor ca. 30% ververst te worden met water met een bijna neutrale pH-waarde. Vervolgens dient de pH geleidelijk aangepast te worden overeenkomstig de behoefte van desbetreffende vissoort(en).Steun ons op social media