visaquarium.nl - Alles voor de vis aquarium liefhebbers

Geeuwende vissen

Geeuwende vissen

Geeuwende vissen happen naar voedsel

In gezonde toestand en omgeving kan een vis tussen zijn normale ademhalingsfrequentie door geeuwen. De vis doet zijn bek voor een paar seconden groot open en ademt daarna rustig verder.

Dat geeuwen noemt men protrusie en heeft niets te maken met de ademhaling of zuurstof in het water.

Wanneer de bek naarvoren uitstulpt wordt met een grote zuigkracht een flinke slok water naarbinnen gezogen. De uitstulping is een manier waarop de vis voedsel uit het water kan opnemen. Niet iedere vis kan dit omdat daar specifieke morfologische aanpassingen voor nodig zijn. Bij protrusie hoeft de vis niet extra gevoerd te worden, het is een natuurlijke manier van voedselopname.


Steun ons op social media