visaquarium.nl - Alles voor de vis aquarium liefhebbers

Aquarium filter schoonmaken

Aquarium filter schoonmaken

Hoe vaak je het filter moet reinigen is per bak en per visbezetting verschillend.

Een bioloogfilter vangt het vuil uit het water en huisvesten bacteriën. De materialen zoals filtermatten- en sponsen, kunststof filtermedium of de verschillende substraten zorgen ervoor dat zich bacteriën kunnen vestigen.

De bacterieën zorgen ervoor dat schadelijk stoffen worden omgezet in onschadelijke stoffen. Een filter is een verzamelplaats, een soort prullenbak waar bacterie nuttig werk verricht. Een filter maakt wel het water schoon, maar niet het aquarium. Het voordeel van een bioloog is dat je de filtermaterialen niet vaak hoeft te verschonen.

Verschoon het filter voordat het dichtslaat. Laat waterverversing nooit samenvallen met filterverschoning, hou er een paar dagen tussen. In een gezond aquarium duurt het ongeveer twee dagen voordat deze weer optimaal biologisch reinigt.

Grote kreeften in aquarium

Grote kreeften in aquarium

Grote kreeften zijn niet geschikt voor plantenaquarium.

Het zijn agressieve, vernielzuchtige bulldozers die de aquariumplanten niet heel houden. Stevige planten kunnen het soms wel een tijdje uithouden.

Grote kreeften houden van graven, klimmen en vooral lekker bezig zijn. Het zijn dagactieve aquariumdieren, die zich regelmatig laten zien. De grote kreeften graven veel in de bodem om daar voedsel te vinden. Ze gebruiken de aquariumbodem als schuilplaats door zich in te graven. Een bodem van zand of fijn grind is nodig om ze daar een handje bij te helpen.

In de natuur leven ze verscholen onder stenen en kleine holen, dit komt mede omdat ze niet van teveel licht houden. Drijfplantjes helpen om licht voor deze diertjes aangenamer te maken. Schuilplaatsen zijn voor een grote kreeft enorm belangrijk. In aquarium kan je dit nabootsen door stenen opelkaar te stapelen, zo ontstaat er een mooie schuilplaats. Uiteraard zijn er meer mogelijkheden om goede schuilplekken te maken, zoals bijvoorbeeld met kienhout. Als er voldoende schuilplekken zijn dan is het zelfs mogelijk om meerdere kreeften samen te houden, maar zet geen twee mannetjes kreeften bijelkaar. Mannetjes onderling kunnen elkaar absoluut niet verdragen.

Kreeften zijn opruimers, ze eten bijna alles. Kreeftenvoer, voedselresten, kleine visjes en geblancheerde groentes. Kreeften eten zelfs hun eigen schilden. Laat het schild dus liggen, want de kreeft ruimt dat zelf weer op! Als er een visje te dicht in de buurt komt, zullen ze het niet nalaten deze proberen te vangen. Er kunnen dus enkel zoetwatervissen bij gezet worden die in de bovenste of middelste waterlagen zwemmen en aan het oppervlak slapen. Een dekruit is nodig, belangrijk is om het aquarium goed af te sluiten.

Aquarium herbeplanten

Aquarium herbeplanten

Het herinrichten van aquarium, algenplaag duikt op door herbeplanten van plantenaquarium.

De bak staat een lange tijd hetzelfde ingericht, tijd voor iets anders. Herbeplanten, weg met de oude inrichting! Even een nieuw beplantingsschema maken, wat nieuwe plantjes erbij kopen. Een emmertje en schaar erbij pakken om de wortels te knippen. Alles staat in handbereik, klaar voor de grote aanpak. Het opnieuw beplanten van de bak kan beginnen. Je haalt alle waterplantjes er voorzichtig uit en gaat aan de slag met het herinrichten. Iedere plant krijgt een mooi nieuw plekje in het aquarium. Prachtig, alles staat er weer mooi bij. De herinrichting is geslaagd.

Een aantal weken later, algenplaag.
De oorzaak is de nieuwe inrichting! Door de bestaande waterplanten los te halen komen er voedingsstoffen uit de bodem vrij. De voedingsstoffen komen in het water terrecht. Door het verplaatsen hebben de planten een flinke tik gekregen en moeten zich herstellen. De planten zijn op dat moment niet instaat om goed te functioneren. Het overschot aan voedingsstoffen uit het water kunnen de planten niet voldoende opnemen. De algen duiken op en nemen de voedingsstoffen op die de planten niet gebruiken. Het aquarium raakt uit biologisch evenwicht door de herinrichting.

Het is beter om een aquarium in fases opnieuw in te richten.
Met een overschot aan voedingsstoffen krijg je gegarandeert te maken met algen.

Sinterklaasvissen

Sinterklaasvissen

Wist je dat er een vis bestaat die de sinterklaasvis genoemd wordt?

Het is niet zijn officiële naam, die luidt namelijk Brama brama. Sinterklaasvissen spoelen in november of december soms aan in Nederland. Aan die timing danken ze hun bijnaam.

De braam is een roofvis en komt onder andere voor in de Atlantische Oceaan op een diepte tot 1000 meter. De vis voedt zich met kleine vissen, pijlinktvissen en krabbenlarven. In het voorjaar trekken ze naar het noorden tot voorbij Schotland. In het najaar zwemmen ze naar het zuiden. Afhankelijk van stromingen en westerstormen komt een deel van deze bramen in de fuik van de Noordzee terecht, die eigenlijk te ondiep voor hen is. Bij vroeg invallende kou koelt het ondiepe water van de zuidelijke Noordzee snel af. Bramen kunnen niet tegen temperaturen onder de tien graden Celsius. Door onderkoeling worden zij vaak nog levend op het strand geworpen.

Nabij 26 november 2008 spoelden er meer dan 50 vissen aan op onze kust waarvan 36 strandingen op Texel, in 1976 waren het er zelfs 107! Er vindt wel vaker een invasie van bramen plaats op de Nederlandse kust. Dit gebeurt altijd in het najaar, vaak tussen 15 november en 15 december.

Verbod op appelslakken import

Verbod op appelslakken import

Appelslakken mogen niet meer worden geïmporteerd.

In de hele Europese Unie is er een verbod gelegd op import van slakken met genus Pomacea. De controlle hierop wordt uitgevoerd tijdens de import.

Het is belangrijk dat appelslakken niet in de vrije natuur worden uitgezet. De slakken kunnen schade aanbrengen aan planten en een plaag veroorzaken. Het is bij de wet verboden om slakken in de natuur te plaatsen net zoals dat voor alle dieren geldt.

De aanleiding van het verbod op import van slakken met genus Pomacea is een plaag van appelslakken in rijstvelden in de Ebro-delta in Spanje. Formeel is het houden van appelslakken niet langer toegestaan, maar de precieze invulling daarvan is aan de lidstaten. Bij import van waterplanten dient er iniedergeval al een verklaring bij te bevatten dat die planten zijn onderzocht en vrij zijn bevonden van appelslakken en slakkeneieren.

Visziekte - Neontetraziekte

Visziekte - Neontetraziekte

Neontetraziekte is een aandoening die wordt veroorzaakt door de parasiet Pleistophora hyphessobryconis.

Deze visziekte heeft niets met Neontetras te maken, al doet de ziektenaam ons dit wel geloven. De ziekte komt wel vaker voor bij neonvisjes.

Vissen met Neontetraziekte krijgen last van vervagende kleuren, rusteloosheid, bobbels op het lichaam. Ze kunnen niet meer goed zwemmen, het lichaam kan krom groeien en uiteindelijk gaat de vis dood. De ziekte, die wordt veroorzaakt door levend voer, kan nog niet behandeld worden. Deze parasiet Pleistophora hyphessobryconis behoort bij de sporozoa, sporenvormende eencelligen. De ziekte wordt daarom ook wel Pleistophora genoemd. Neontetraziekte wordt verspreid via nieuwe vissen of via levend voer. Haal levendvoer dus altijd bij een vertrouwde leverancier of kweek het zelf, en zet nieuwe vissen eerst in quarantainebak.

Zoetwaternaald, het zeepaardje in zoetwater

Zoetwaternaald, het zeepaardje in zoetwater

De naaldvis is een bijzondere vissoort en niet verstandig om zoiets aan te schaffen, als je er niets vanaf weet.

Naaldvissen hebben een afwijkende lichaamsvorm, kwa gedrag en uiterlijk lijken ze erg op zeepaardjes. De zoetwaternaald is een straalvinnige vis die behoort tot dezelfde familie als zeenaalden en zeepaardjes (syngnathidae).

Ze hebben allemaal dezelfde manier van voortplanten, namelijk buidelbroeders. Zoetwaternaalden zijn de zeepaardjes in het zoetwateraquaria. De volwassen mannen hebben een buidel en zijn intenser van kleur. Het aquarium moet vrij lang zijn, minstens één meter. Er zijn naaldsoorten die langer worden en nog een groter aquarium nodig hebben. De dieren zijn slechte zwemmers, het water mag niet hard stromen. Bevind zich voornamelijk midden in het aquarium, de middelste waterlaag. De naalden hebben dichte beplanting nodig waar ze zich in kunnen verstoppen. Zoetwaternaalden zijn beslist geen vissen voor beginners, ze zijn moeilijk op het gebied van voeding. De naaldvis is een roofvis en jaagt op kleine diertjes.

Ze eten voornamelijk klein levendvoer, wat in grote hoeveelheden aanwezig moet zijn. Cyclops, watervlooien en artemia zijn goede voedingsdiertjes, maar ook de witte mug voldoet prima. Als ze levend voedsel krijgen komen ze echt tot leven, binnen een fractie van een seconde is het voedsel verorberd.

Niet bij grote en agressieve vissen houden. Kleine visjes kunnen als voedsel gezien worden, ook dwerggarnaaltjes kunnen het prooi zijn. Het zijn prachtige zoetwater diertjes, maar stelt veel eisen om ze gezond en in leven te houden.

De bijengarnalen

De bijengarnalen

Bijengarnalen hebben mooie opvallende kleuren. Drie kleurige garnaal: zwart, wit en oranje.

Het achterlijf van de garnaal is zwart met witte strepen en de kop, poten en staart zijn oranje. De intensiteit van de kleuren zijn afhankelijk van de waterwaardes en het voer. De bijengarnaal kan totaal verschillende patronen hebben. Er zijn varianten met relatief gelijkmatige zwarte en witte strepen.

Ze zijn drukker dan andere Caridina soorten. Het zijn dwerggarnaaltjes, naaste verwant van de Crystal Red. De wetenschapelijke naam is Caridina serrata var. Bee, herkomst Zuid-China, Hongkong. De bijtjes worden max. 4 centimeter. Omdat de bijengarnalen zo klein zijn worden ze veel in nano aquaria gehouden of gecombineerd met kleine visjes. De bijtjes zijn veelal gekruist met Crystal Red of Hommelgarnalen om een groter witaandeel te hebben en meer zwart. Het advies is om de bijtjes met minimaal 10 exemplaren of meer bij elkaar te zetten.

Het aquarium kun je inrichten met kienhout, mos en wat drijfplanten. De verdere inrichting is niet van belang, maar houdt er rekening mee dat Bijengarnalen een dichte beplanting op prijs stellen. Ze houden van een temperatuur tussen de 20 en 25 graden. Bijengarnalen eten van alles, van vlokvoer tot dode plantenresten. Fijngestampte erwten en gekookte bladeren van spinazie of voederbiet worden eveneens graag gegeten. Bijengarnalen eten zelfs hun eigen vervellingen op. Het zijn echte opruimers in het aquarium.

Ze kunnen absoluut niet tegen nitriet, ammonia en zware metalen. Deze zijn in kleine hoeveelheden al dodelijk. De waterhardheid mag tussen de 4 en 12 kH liggen. Bijengarnalen zijn in principe makkelijk te kweken, mits de omstandigheden goed zijn. Na drie tot vier maanden zijn Bijengarnalen geslachtsrijp en kunnen ze zich voortplanten.

Indien er nieuws ontbreekt, klik dan op toevoegen
Zodat wij het nieuws aan de database kunnen toevoegen.
...


Steun ons op social media