De aquarium discussieplein voor aquarianen met tropischevissen

Terug

Onderwerp:

Het aantal maanvissen

2 berichten • Pagina 1 van 1

#1

Door:
René de Ruiter

Berichten:
393

Geregistreerd:

Hoeveel maanvissen is aan te raden? Ik merk namelijk sinds ik drie maanvissen heb, dat ze een stuk vrolijker zijn. Dat merk ik aan het gedrag, ze zwemmen meer samen rond in de bak dan toen ik er maar twee had.

Ik dacht altijd dat je zonder problemen minimaal één paartje maanvissen in je bak kon houden. Nu ik er drie heb lijkt het erop dat ze veel meer tevreden zijn.

Wie heeft hier ook ervaring mee?


#2

Door:
René de Ruiter

Berichten:
393

Geregistreerd:

Even terugkomend over de maanvissen. Ik ben erachter gekomen dat ik in de juiste richting zat te denken. Aan de hand van een stukje tekst wat ik gevonden hebt waar staat: maanvissen zijn schoolvissen die je met meer exemplaren bijelkaar moeten houden. Dit verkaar de gedragsverandering die ik waarnam bij het erbij plaatsen van één nieuwe maanvis.

Lees zelf even, het is zeer nuttige informatie:

De alom bekende Maanvis. Een relatief makkelijk te houden vis die niet zozeer opvalt door haar kleuren maar vooral door haar lichaamsvorm. Statig macheert ze door het aquarium. Met haar hoge vinnen verdient ze een ruim aquarium wat zeker hoog moet zijn. 50cm. is het minimum maar liever nog 60cm. Het is een scholenvis dus liefst een stuk of 6 vissen bijeen houden. Later als de dieren volwassen zijn zonderen zich een of meer paartjes af en daarmee kunnen we dan een kweek opzetten. Voor het houden kunnen we volstaan met algemene waterwaarden voor het gezelschapsaquarium. Willen we met de dieren kweken dan is toch wel lichtzuur water gewenst. Als daar aan voldaan wordt is de kweek niet moeilijk meer. Er zijn zelfs gevallen bekend van ei-afzetting gewoon in het gezelschapsaquarium maar dan mag het niet te druk bevolkt zijn.

Steun ons op social media