Hoog nitriet gehalte aquarium water

Hoge nitrietwaarde aquarium Te hoge nitriet waterwaarde komt veel voor in een nieuw ingericht aquarium. Bijna ieder nieuw aquarium krijgt te maken met de hoge nitrietpieken. De nitrietpieken zijn zodanig hoog dat ze schadelijk en zelfs dodelijk zijn voor vissen.

Bij nitrietvergiftiging zal de vis sneller ademen. Zijn kieuwbewegingen zijn heftiger, de kieuwen kunnen rood van kleur zijn. De vis kan dicht bij de bodem hangen of zich tegen voorwerpen in de bak aanschuren, alsof hij jeuk heeft. Zijn kleur wordt grauw of bleek en ziet er vermoeit uit. Dit komt omdat nitriet de beschikbaarheid van zuurstof in het bloed verminderd. De vis stikt inwendig omdat het zuurstoftransport in het bloed wordt geblokkeerd.

Nitriet ontstaat als tussenproduct bij de afbraak van uitwerpselen van vissen. Vissen produceren ammoniak, de bacteriën in je filter maken daar nitriet van, daarna maken ze er nitraat van die door je planten worden opgenomen.

Het is vooral van belang om nitrietwaarden in nieuwe aquaria goed te blijven controleren. In een nieuw aquarium is er vaak nog te weinig bacterie behuisd om de afvalstoffen op te vangen.

De kringloop van aquarium gaat als volgt:
Voedsel » Ammonium (NH4) » Nitriet (No2) » Nitraat (No3)

  • Voedsel » Ammonium (NH4) = Door uitwerpselen van de vissen
  • Ammonium (NH4) » Nitriet (No2) = Nitrosomonas bacteriën (snel)
  • Nitriet (No2) » Nitraat (No3) = Nitrobacter bacteriën (traag)

No2 testen Het nitrietgehalte wordt verkort uitgedrukt met No2. Deze waterwaarde moet in ieder begin aquarium goed gecontroleerd worden. Dit komt omdat een pas ingedraaid aquarium nog niet goed in staat is om de afvalstoffen te verwerken. No2 waterwaarde kan gemeten worden met teststripje of druppel setje. Bij een goed ingedraaid aquarium zal de waarde stijging minder hoog uitvallen, maar ook dan moet het nitrietgehalte goed gecontroleerd worden.

Het is bekend dat er vaak twee extreem hoge nitriet pieken in aquarium worden gemeten. Na de eerste piek zal later een tweede opduiken. Daarna is het aquarium instaat om het zelf te verwerken, de bak wordt dan stabieler.

Vooral als er veel aquariumvissen in één keer in bak worden uitgezet kan de afbraak van afval moeizaam worden verwerkt door de goede bacterie in filter. Dit is de reden waarom aquarianen aangeven eerst met een paar vissen te beginnen en later het visbestand uit te breiden. Door rustig aan het vissenbestand op te bouwen heeft de bacterie genoeg tijd om te vermeerderen en afvalstoffen af te breken.

Aquariumplanten helpen bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Planten zorgen samen met het filter voor een biologisch evenwicht.

Snel verlagen van tehoge nitriet waterwaarde
Wat moet je doen als er een te hoge nitrietwaarde is gemeten?

Veel water verversen is de enige manier om het snel te verlagen. Bij te hoge No2 waarde moet 50% van het aquariumwater worden ververst. Zorg dat je de vissen matiger voert of staak desnoods het voeren voor een paar dagen. GA NOOIT je filter schoonmaken tijdens nitrietproblemen! Zet indien aanwezig de beluchting tijdelijk uit. De dagen daarna moet je blijven waterverversen. Ververs 20% van de inhoud totdat er geen hoge nitrietwaarde meer wordt gemeten. Wanneer bij de meting het nitrietgehalte hoog blijft, meet dan eens het kraanwater zelf.

Terugkerende nitrietprobleem

  • Circulatie nakijken van filtersysteem
  • Witte watten uitspoelen als de sterkte van doorstroom is verminderd
  • Minder voeren
  • Aquariumbodem afhevelen bij veel vuil
  • Verschoon nooit de hele filterinhoud in 1 keer
  • Verklein het vissenbestand, teveel vissen is meer vervuiling

Een hoge nitrietwaarde kan ook komen door een dode vis of rottende plantenresten. Haal daarom altijd gelijk de dode vis eruit. De plantenresten kan je tijdens het verschonen van aquarium verwijderen.Steun ons op social media