Hoeveel vissen passen in aquarium

Hoeveel vissen in aquarium Hoeveel vissen gaan er in mijn aquarium?
Zoveel als erin passen, alleen zullen ze dat niet overleven!

Er is geen vuistregel of standaard formule om te berekenen hoeveel vissen er in een aquarium mogen. De hoeveelheid vissen is bij ieder aquarium weer anders. Het maximale aantal vissen in aquarium hangt van zoveel factoren af dat een standaard vuistregel alleen als richtlijn kan gebruikt worden. Het is beter om zelf te bepalen hoeveelheid vissen in je aquarium kunnen dan je vastklemmen aan een vuistregel of formule. Het maximale aantal moet afgestemd zijn aan de zwemruimte in het aquarium en het gedrag van de vissen en de afmeting van het aquarium. Sommige vissoorten hebben zelfs meer water nodig dan andere. Een vuistregel om het aantal vissen te berekenen is daarom niet de juiste methode om te hanteren.

Het spreekt voorzich dat de afmeting van de bak belangrijk is. Hoe groter de bak hoe meer tropischevissen je erin kan houden. Een zoetwateraquarium met veel planten en een grote doorstroomsnelheid kunnen meer vissen bevatten. De vissoort en gedrag bepaald mede hoeveel aquariumvissen erin gaan. Een vis koop je vaak klein in een aquariumwinkel. De jonge vis zal een volwassen exemplaar worden. Je moet daarom rekeninghouden met de vislengte van een volwassen exemplaar.

Filtersysteem
Met een goed werkend filtersysteem kunnen er meer vissen in een aquarium. Zolang er voldoende waterstroming is. Voldoende waterbeweging aan het wateroppervlakte is belangrijk. Het water kan op die manier zuurstof uit de lucht opnemen. Hoe meer vissen je hebt, hoe meer zuurstof er word verbruikt. Een zuurstofsteentje werkt vaak minder goed, omdat het de wateroppervlakte openbreekt en daardoor de zuurstof weer kan ontsnappen.

Verschillende vissoorten
Er bestaan veel aquariumvissen die niet solitair kunnen worden gehouden. Je moet erachter zien te komen wat voor soort aquarium vis het is die je graag wilt hebben. De meeste vissen leven in groepen of moeten als koppels worden gehouden. Dit zijn er veel meer dan je in eerste instantie denkt. Bij de vraag hoeveel vissen in aquarium kunnen moet daar natuurlijk ook rekening mee gehouden worden.

Veel jonge baby visjes Scholenvis
Bij een scholenvis moet je meerdere exemplaren nemen, omdat deze vis in groepsverband leeft. Wanneer je een enkel exemplaar van een scholenvis in je aquarium zou plaatsen dan zal de schoolvis zich niet op zijn gemak voelen. Hij vertoond dan geen natuurlijk gedrag. De vis zal stress krijgen en uiteindelijk daaraan sterven. Schoolvissen horen in een groep van tenminste 5 exemplaren te houden, maar het liefst zelfs meer. Hoe groter de groep is hoe meer de vis zich op zijn gemak voelt en daardoor natuurlijk gedrag vertoont. Een snel zwemmende scholenvis mag je nooit in een te kleine bak plaatsen. Aquariumvissen kunnen sterven als ze te weinig zwemruimte hebben, terwijl erbij overbevolking vaak gedacht word aan verkeerde waterwaardes.

Koppelvissen
Er zijn ook vissoorten die als koppel geplaatst moeten worden. Deze vissen hebben behoefte om samen als paartje te leven. Koppelvissen zullen net als bij schoolvissen vereenzamen en wegdwijnen wanneer ze alleen in het aquarium worden geplaatst.

Veel vissen horen in een groep of als koppel te worden gehouden. In sommige aquariumwinkels word een scholenvis of koppelvis gemakkelijk als enkel exemplaar verkocht, zonder te vragen of je meer van zulke vissen al thuis hebt. Ga dus voor jezelf goed na wat voor soort vis het is en keep meerdere exemplaren van de vissoort als dat nodig is.

Nieuwe vissen erbij Voortplanting
Er zijn vissen die zich vrij snel kunnen voortplanten, denk bijvoorbeeld aan guppies. Hier kan je het beste ook rekening mee houden. Je kan bijvoorbeeld grotere vis exemplaren erbij plaatsen om de populatie in toom te houden, of je neemt ze alleen van één gelijk geslacht zodat ze zich niet kunnen voortplanten. Mocht je alleen guppy vrouwtjes willen, houd er dan rekening mee dat ze al zwanger kunnen zijn. Voorkom dit, anders heb je alsnog misschien mannetjes ertussen zitten en wordt de populatie in je bak alleen maar groter.

Verschillende waterlagen
Vissen leven in verschillende waterlagen. Een aquarium kan onderverdeeld worden in drie verschillende waterlagen. De midden zone kan indien het aquarium vrij hoog is ook weer onderverdeeld worden in aparte waterzones. De aquarium waterzones zijn:

  • Het bovenste gedeelte
  • Het middelste gedeelte
  • Het onderste gedeelte

Om te zorgen dat een bepaalde waterlaag niet overbevolkt raakt moet je uitzoeken in welke waterlagen de aquariumvis zich zal gaan begeven. Er zijn oppervlaktevissen die zich voornamelijk in de bovenste waterlaag bevinden en heel soms in het middelste gedeelte. Er zijn bodemvissen die alleen gebruik maken van de onderste waterlaag. Meervallen zijn bodembewoners maar ook zijn er slangetjes, de modderkruipers die voornamelijk op de bodem leven. Zo kan je voor iedere waterlaag het juiste aquariumvisje kiezen. In de nacht kunnen vissen van waterzone veranderen. Sommige vissen bevinden zich in de nacht in andere zones. Een zone kan dan in de nacht overbevolkt raken en voor problemen zorgen. Ook kan er een probleem ontstaan als een vis graag op bodem de nacht doorbrengt en daar bijvoorbeeld een kreeft leeft. Als de vis dan te dicht bij de kreeft met scherpe scharen komt dan kan hij het prooi worden. De vis in de juiste waterzone is belangrijk, zowel overdag als 's nachts.

Het gedrag
Nu we dit allemaal weten, moet er gekeken worden naar het gedrag van de aquariumvis afzondelijk. Er zijn aquariumvissen die niet graag in de buurt van andere soorten zwemmen. Sommige aquariumvissen zijn tamelijk agressief tegenover elkaar of andere vissoorten. Daarnaast heb je nog vinnenbijters waar je rekening mee moet houden.

Dag en nacht
Wanneer de verlichting in het aquarium uitgaat zullen de vissen overgaan in een slaapstand. De vissen houden rust om energie op te bouwen voor de andere dag. Bij overbevolking krijgen ze niet alleen overdag weinig rust, maar ook in de nacht. Dit kan stress, ziektes en zelfs de dood tot gevolg hebben.

Overbevolkt aquarium
Overbevolking moet worden uitgesloten. Je hebt snel de neiging om meer vis erin te zetten dan eigenlijk gezond is. Neem nooit alle aquariumvissen in één keer. Bestudeer eerst goed hoe de nieuwe aquariumvissen zich gedragen. Indien er voldoende ruimte over is kan je nieuwe aquariumvissen erbij plaatsen. Zorg dat het aquarium niet te vol raakt, een overbevolkte bak is niet mooi en kan je een hoop problemen bezorgen. Teveel vissen geeft stress, bij teveel stress kan een vis ziekraken en doodgaan. Ichthyophthirius Multiliis oftewel witte stip is de meest voorkomende visziekte. Witte stip krijgt vooral een kans bij verminderde weerstand van de vis. Verminderde weerstand wordt vaak veroorzaakt door stress.

De hoeveelheid vuistregel:
Hoeveel vissen passen in aquarium.

Hoeveel vissen in aquarium passen kan je dus niet met een eenvoudige vuistregel uitrekenen. Zit liever aan de lage kant dan aan de hoge kant. Het is veel mooier om een vis in zijn element te zien rondzwemmen dan een vis te aanschouwen met stress, die weinig eet en uiteindelijk daaraan zal sterven.Steun ons op social media